Privatlivspolitik

  Privatlivspolitik

  Når du køber varer eller ydelser fra eller i øvrigt interagerer med os, registrerer og behandler vi, Gaiup ApS (”Gaiup ”, ”os”, ”vi”, ”vores”), personoplysninger om dig, herunder i din egenskab af kontaktperson for den virksomhed, hvori du er ansat]. Vi er derfor dataansvarlig, og vi har følgende kontaktoplysninger:

  Gaiup ApS
  43646486
  Wildersgade 10B, 2.
  1408 København K
  Tlf.nr. +45 21 30 40 68
  Mail: support@realtimelca.com

  Nedenfor kan du læse om, hvordan vi - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom, fx databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) - indsamler og behandler dine personoplysninger, når du:

  1. besøger vores hjemmeside
  2. tager kontakt til os
  3. køber en service og/eller opretter et abonnement hos os
  4. tilmelder dig vores nyhedsbrev eller et arrangement

  Desuden kan du læse om, hvordan vi deler dine oplysninger, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores behandling af dine personoplysninger.

  Når du tager kontakt til os

  Idet vi som udgangspunkt er en B2B virksomhed, behandles følgende oplysninger, når du tager kontakt til os:

  1. kontaktoplysninger for dig som kontaktperson for den virksomhed hvori du er ansat, herunder fx dit navn, titel, e-mail og telefonnummer.

  Er du privatperson behandles følgende:

  1. kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer.

  Behandlingens formål er at besvare din henvendelse og servicere dig på bedst mulig vis, Behandlingen finder sted på baggrund af disse legitime interesser (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

  Som udgangspunkt opbevarer vi oplysningerne i op til 2 år, efter at din henvendelse er besvaret, hvorefter vi sletter dem.

  Når du køber en service og/eller opretter et abonnement

  Når du køber services fra os og/eller opretter et abonnement, vil du blive bedt om at afgive visse oplysninger som fx:

  1. kontaktoplysninger for dig som kontaktperson for den virksomhed hvori du er ansat, herunder fx dit navn, titel, e-mail og telefonnummer.

  Er du privatperson behandles følgende:

  1. kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer.
  2. betaler du direkte på Hjemmesiden, indsamler vi også betalingsoplysninger, herunder f.eks. kreditkortnummer.

  Formålet med behandlingen er, at vi kan opfylde vores del af den aftale, som din virksomhed eller du indgår med os, herunder fx at bekræfte og levere købet, opkræve betaling, yde kundeservice mv. fx i forbindelse med reklamation, kreditering mv. Vi behandler derfor personoplysningerne på baggrund af vores pligt til at opfylde en kontrakt (GDPR art. 6, stk.1, litra b).

  Desuden behandler vi oplysninger om købet/købene for at kunne overholde lovmæssige krav til fx regnskab og bogføring. Dette sker på baggrund af vores pligt til at overholde en retlig forpligtelse (GDPR art. 6, stk. 1, litra c).

  Ligeledes behandler vi oplysninger om købet/købene for at kunne markedsføre egne tilsvarende produkter samt sende tilbud til dig. Baggrunden for behandlingen er både vores legitime interesse i at kunne markedsføre os (GDPR art. 6, stk. 1, litra f) samt samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) i det omfang samtykke er påkrævet efter loven.

  Som udgangspunkt opbevarer vi oplysninger om dine køb i 5 år efter udløbet af det år, hvori købet blev afsluttet, hvorefter vi sletter dem.

  Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

  Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi

  1. e-mailadresse samt eventuelle andre kontaktinformationer mv.

  Vi behandler dine oplysninger på baggrund af det samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), som du afgiver ved tilmeldingen til vores nyhedsbreve. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive en e-mail tilsupport@realtimelca.com eller framelde dig direkte i et af nyhedsbrevene.

  Vi opbevarer som udgangspunkt oplysningerne, indtil du har trukket dit samtykke tilbage, hvorefter vi sletter dem.

  Modtagere af dine personoplysninger og videregivelse til tredjemand

  Vi behandler dine oplysninger fortroligt og videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller i tilfælde af at det er nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål.

  Databehandlere og overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

  Når vi behandler dine personoplysninger, kan vi gøre brug af databehandlere, der behandler oplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Sådanne databehandlere vil være underlagt fortrolighed og forpligtelser til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der lever op til lovgivningen.

  Vi indgår skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

  Vi fører ikke data ud af EU/EØS.

  Dine rettigheder

  Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder, der giver ret til at

  • anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
  • få behandlingen af dine oplysninger begrænset
  • modsætte dig behandlingen (fx i relation til behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring)
  • trække et afgivet samtykke til behandling af dine oplysninger tilbage ved at skrive til support@realtimelca.com (tilbagekaldelsen har ikke betydning for lovligheden af behandlingen foretaget før til tilbagekaldelse af dit samtykke)
  • anmode om at modtage de oplysninger, du har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportalitet)
  • indgive klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (læs mere om indgivelse af klage her: Datatilsynet)

  Ovennævnte rettigheder kan være underlagt begrænsninger eller betingelser, sådan at du fx ikke i alle tilfælde har ret til sletning mv.

  Senest opdateret januar 2023.