Forstå, forbedr og dokumentér byggeriets klimapåvirkning— spar tid, ressourcer og CO2e

1:46 min.

Med tillid fra en branche i forandring

Listen af branchens mest passionerede aktører, som bruger Real-Time LCA, fortsætter med at blive udvidet.

NREP har valgt Real-Time LCA som en central platform for at analysere og dokumentere klimapåvirkningerne fra vores byggeprojekter, hvilket er et integreret aspekt af vores arbejde med bæredygtighed. Gennem partnerskabet med Real-Time LCA opnår vi forbedrede og udvidede muligheder for at arbejde med LCA og bæredygtighedsdata, både undervejs og efter byggeriet er udført. Samtidig med vi mobiliserer og styrker alle involverede med kontinuerlig- og relevant indsigt til at realisere vores målsætninger om en CO2 neutral portefølje.

Christoffer Terp Andersen

Manager – Sustainability Execution Team

En platform der definerer fremtidens bæredygtighedsindsigt

Automatiserede og validerede beregninger

Automatisering af komplekse LCA-beregninger ved brug af mængder og materialer hentet direkte fra din bygningsmodel, Excel eller indtastet manuelt, med overblik og historik over alle byggeriets faser.

Selve LCA beregninger kan 100% automatiseres og alle interesserenter styrkes med løbende indsigt, samtidig med at der på LCA processer frigives op til 70 procent af indsatsen ellers brugt på manuelt og repetitivt LCA-arbejde, til at minimere harmfulde udledninger

Det absolut mest avancerede bibliotek

Omfattende bibliotek af miljøvaredeklarationer på byggematerialer der nemt sammenlignes, med helt unikke evner til at opbygge og sammenligne konstruktioner også, f.eks. vægge, lofter, terræn etc.Kontinuerlig indsigt parret med kunstig intelligens, der proaktivt anbefaler alternative materialer, som kan reducere dine CO2e i projektet

Med kunstig intelligens anbefales alternative materialer der minimere udledningen! Snart også med pris- akustik- og brand data på materialer

Visuelle rapporter og indsigtsrige dashboards

Med de samme dynamiske bæredygtighedsdata, der kan leve op til certificering, lovkrav til klimadokumentation og finansiel rapportering!

Værdien for dig som ?

Du skal realisere en bygherres vision arkitektonisk, økonomisk og nu også klimamæssigt. Og ambitionerne er ofte større end statens trinvist stigende loft over CO2-udledninger fra 2023 til 2029.

Du bidrager til den grønne omstilling med viden om mennesker, processer, arkitektur og digital projektering. Men du ved også, at det i praksis sker gennem mange iterationer af design og modeller i forhold til krav og ønsker.

Livscyklusvurderinger, LCA, er et vigtigt værktøj i processen. Men du oplever det som kompliceret og tidskrævende. Du er frustreret over, at det er så fejlbehæftet og manuelt. Du har med andre ord en voksende viden omkring bæredygtige løsninger, men savner let indsigt i miljøaftrykket igennem projektets faser.

  • Kræver kun installation af plugin, så kan du køre din design- og modelleringsproces, som du plejer
  • Giver hurtig indsigt i materialer og konstruktioners miljøaftryk og inspirerer til alternativer
  • Sikrer effektivt arbejde med LCA, sammen med alle projektdeltagere
  • Styring af CO2-budget igennem hele projektets levetid

Spækket med fordele

Foruden de banebrydende funktionaliteter kan du også forvente en række fordele.

Spar op imod 90% af tiden brugt på LCA

Stop med at bruge værdifuld tid på manuelle beregninger og dataindsamling. Vores banebrydende teknologi automatiserer processen, hvilket reducerer tidsforbruget markant. Forestil dig at kunne gennemføre dybdegående LCA'er på en brøkdel af den tid, det normalt ville tage – det er nu en realitet.

Eksperimentér med byggematerialer

Vores platform er designet til nemt at arbejde med nye materialers miljødata i dine analyser, hvilket gør det enklere end nogensinde at lave eksplorative og retvisende LCA-beregninger. Med en omfattende database og intuitivt brugerinterface er det enkelt at tilføje og vurdere nye materialer- og konstruktioners udledninger.

Reducer menneskelige fejl

Menneskelige fejl i komplekse beregninger kan føre til store afvigelser og potentielt fejlagtige konklusioner. Vi minimerer denne risiko ved at automatisere de mest komplekse dele af LCA-processen. Teknologien kan sikre præcision og konsistens i alle beregninger, på en brøkdel af tiden.

Minimering af dine omkostninger

Investeringen i Real-Time LCA er en brøkdel af omkostningerne ved traditionelle LCA-metoder. Ved at automatisere og effektivisere processen kan vi tilbyde denne service til marginaler af, hvad det ville koste at udføre tilsvarende analyser manuelt.

Hvis du har spørgsmål så er vi klar til at svare

Er du i tvivl om det mindste, eller vil du have hjælp til at komme i gang, så er vores team her for at hjælpe.